^
Sct. Nicolai Kirke
top-alter.jpg

Indmeldelse i Folkekirken

Du bliver medlem ved at blive døbt

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken, også når man døbes i en valgmenighed. Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været udmeldt i en periode.

Er du udmeldt?

Hvis du allerede er døbt og gerne vil være medlem af folkekirken igen, er det ikke svært. Du udfylder og afleverer blanketten 'Anmodning om optagelse eller genoptagelse i Folkekirken", som kan rekvireres på kirkekontoret.

Er du ikke medlem?

Hvis du ikke er døbt og gerne vil være medlem af folkekirken, kontakter du præsten og aftaler et tidspunkt for en samtale, hvor vi sammen drøfter, hvornår og hvordan du kan blive døbt.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Husk at anføre dit telefonnummer. Du vil så blive ringet op mhp. at få din identitet bekræftet. 

Udmeldelse kan også ske ved, at du møder personligt op hos sognepræsten eller på kirkekontoret i åbningstiden. Husk at medbringe legitimation samt gerne din fødsels- og dåbsattest. 

Når man er udmeldt, skal man ikke længere betale kirkeskat. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Når man er udmeldt, har man heller ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. En udmeldelse af Folkekirken opfattes fx som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker at blive bisat/begravet i en kirke, og at man ikke ønsker præstens medvirken, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken. Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.  

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

 

 

Kontakt og find vej

 • Sct. Nicolai Kirke
 • Gerritsgade 5
 • 5700 Svendborg
 • Åben hverdage kl. 10.00 - 16.00
 • Weekend kl. 10.00 – 12.00
 • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22
Tilgængelighedserklæring
 • Kirkekontoret
 • Sct. Nicolai Kirkestræde 3
 • +45 62 21 28 54
 • Send email
 • Åben tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00
 • Samt efter aftale

Kontaktpersoner