^
Sct. Nicolai Kirke
top-alter.jpg

Vielse eller velsignelse

Vielse i Sct. Nicolai Kirke

Ved vielse skal I som par kontakte kommunen og udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udsteder dernæst en prøvelsesattest, som højest må være 4 måneder gammel ved vielsen. Send prøvelsesattesten til kirkekontoret, eller medbring den til vielsessamtalen med præsten. Dato for vielse aftales i god tid med sognepræsten eller kirkekontoret.

For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer være medlem. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen. For at blive viet i Sct. Nicolai kirke skal mindst én af jer desuden have tilknytning til sognet (som fx. bopælssogn, fødesogn eller konfirmationssogn). 

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at få navnefællesskab i forbindelse med vielsen, skal I anmelde det digitalt som Navneændring på bryllups­dagen på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse - og op til 3 måneder efter - er navneændringen gebyrfri.

Velsignelse

Er I borgerligt viet på rådhuset, kan jeres ægteskab blive velsignet i kirken, hvis mindst én af jer er
medlem. Kontakt præsten, og medbring jeres vielsesattest ved samtalen.
Dato for velsignelse aftales i god tid med sognepræsten eller kirkekontoret.

Læs mere 

På Folkekirkens hjemmeside kan I læse meget mere om vielse og velsignelse; hvad I skal forberede, og hvordan det foregår.

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

Kontakt og find vej

 • Sct. Nicolai Kirke
 • Gerritsgade 5
 • 5700 Svendborg
 • Åben hverdage kl. 10.00 - 16.00
 • Weekend kl. 10.00 – 12.00
 • Bestil kirketaxa +45 70 10 21 22
Tilgængelighedserklæring
 • Kirkekontoret
 • Sct. Nicolai Kirkestræde 3
 • +45 62 21 28 54
 • Send email
 • Åben mandag kl. 11.00-13.00
 • Samt efter aftale

Kontaktpersoner