Navigation
Facebook
CD'er fra kirken
Gode gaveideer - Klik her..
Sct. Nicolai Kirke
Åben alle dage kl. 9-16

Sognepræst
Mette Jørgensen
Sct Nicolai Gade 2 B
Tlf. 62 21 12 96
Træffes bedst kl. 11-12
alle dage undt. fredag
mjoe@km.dk
Menighedsrådets formand
Hans Bak-Hansen
Sankt Nicolai Gade 2a, 1. th.
Tlf. 29 89 22 42
bak@youseeme.dk
Kirkeværge
Alice Folke Olsen
Kyseborgstræde 1
Tlf. 62 21 79 29
petolsen@webspeed.dk

Organist
Tore Bjørn Larsen
Græskæmnervej 20
Tlf. 62 22 38 85
tore.bjorn@larsen.dk

Kirkekordegn
Alice Folke Olsen
Kyseborgstræde 1
Tlf. 62 21 79 29
Kirkekontoret
Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Tlf. 62 21 28 54
pjo@km.dk
Kontortid (mandag lukket):
Tir. og tor. 10.00-14.30
Ons. og fre. 12.30-14.30
Fg. kordegn: Pia Jonssen

Kirkebil
Kirkebil til gudstjeneste i
Sct Nicolai kirke og møder i
Sognehuset kan bestilles
ved henvendelse til TAXA på
Tlf. 70 10 21 22

Kirketjener
Hanne Ellermann
Spodsbjergvej 151
5900 Rudkøbing
Tlf. 23 49 21 41
hanne-ellermann@hotmail.com
Gudstjenester


SVENDBORG INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL
Instrumenternes dronning, pibeorgelet, har en særstatus i den danske folkekirke. Som gudstjenesteinstrument er det uovertruffet til ledsagelse af fællessangen, og som liturgisk instrument har det flere variationsmuligheder end noget andet instrument. Der er derfor god grund til at værne om orgelkulturen i Danmark, hvor vi i mange kirker har instrumenter af fremragende kvalitet. De fortjener særlig opmærksomhed! Derfor sætter vi fokus på orglet med koncerter med virtuose udenlandske solister. Det sker hvert år omkring begyndelsen af august.

KOR I SCT. NICOLAI KIRKE
- Sct. Nicolai Cantori består af unge voksne sangere.
- ”Nicoline” er et pigekor, hvis medlemmer er fra 12 til 17 år.
Begge kor har som hovedopgave at synge ved gudstjenester i kirken. Der synges udelukkende kirkemusik. Optagelse kan finde sted ved henvendelse til kirkens organist.

For yderligere oplysninger: Klik her eller se under menupunktet "Det sker"

Hovedfolder: titlenoder.png”Herre vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den”

Således lyder den hellige Birgittas pilgrimsbøn. I Sct. Nicolai kirke i Svendborg findes et glasmaleri af hende i kirkens søndre sideskibs apsisvindue ovenover det middelalderlige Sct. Birgitta-alter.

Det nordre sideskib var i gammel tid helliget Sct. Gertrud. Hun var bl.a. beskytter af rejsende på de store have, og søfartsbyen Svendborgs hoved- og handelsgade, Gerritsgade, har netop fået sit navn ved at ligge ved kirkens nordside.

Sct. Nicolai kirke er den ene af de to store middelalderkirker i byens centrum, og den har æren af at være Svendborgs ældste sognekirke, formentlig bygget omkring år 1180. Kirken er indviet til den græske biskop Sct. Nicolaus, som udover at være børnenes beskytter - er de søfarendes og købmændenes skytshelgen.
Skærtorsdags-fælles-spisning

Skærtorsdag den 13. april kl. 19.00 

er der gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke


med efterfølgende spisning i sognehuset

 

Efter gudstjenesten, hvor vi netop hører om Jesu sidste måltid med sine disciple og indstifelsen af nadveren, afholdes der middag i sognehuset. Menuen er lam - helt i tråd med traditionen, samt lidt sødt til dessert, kaffe og vin.

 

Alle er meget velkomne, men tilmelding er nødvendig enten til kirkekontoret, tlf.nr. 6221 2854

eller til sognepræsten senest fredag den 31. marts 2017.

 

Middagen alt inkl. koster kr. 100,00.

Kirkekaffe med indhold

Kirkekaffe med indhold efter gudstjenesten

søndag den 2. april kl. 10.00

 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe i sognehuset.

Her vil Helle Theede Kragh, som er daglig leder af Barnets Blå Hus, fortælle om det nye tilbud, som er kommet i Svendborg.

Barnets Blå Hus er et tilbud, oprettet under Blå Kors til børn under 13 år, som har et familiemedlem med stof- eller alkoholmisbrug.

 

Alle er velkomne!

VIA DOLOROSA - lørdagskoncert den 4. marts 2017

VIA DOLOROSA -  Smertens Vej - en særlig optakt til fastetiden

Lørdagskoncerten den 4. marts kl.11:30-12:30

er en forlænget kunstkoncert med fernisering, uropførelse og bogudgivelse

Nyheder: via_dolorosa.jpg

”Når fremstillinger af korsvejsstationerne taler så stærkt til os i dag, er det måske, fordi de ved at skildre de lidelser, mennesker engang pålagde Jesus, fastholder os i erkendelsen af, at vi mennesker stadig påfører hinanden lidelser”. Dette citat er fra Lisbeth Smedegaard Andersens introduktion til den bog, som udgives i forbindelse med kunstkoncerten, og det giver et godt indtryk af nødvendigheden af denne koncert.

Men det er ikke BARE en koncert - det er en oplevelse. 14 kunstmalere fra Danmark, Frankrig, Spanien, USA og Færøerne giver hver deres fortolkning af en af de 14 stationer på Via Dolorosa - vejen op til Golgata.

Disse malerier præsenteres ved oplæsning, sang og musik - leveret af operasanger Jesper Buhl og komponist og pianist Tore Bjørn Larsen.

Koncerten er en musikalsk rejse med Jesus på vejen fra Pilatus op ad Via Dolorosa mod Golgata og videre under hans lidelser på korset for at slutte med gravlægningen. Vi er, som lyttere og tilskuere, således med hele vejen den tunge langfredag. Både teksterne og musikken er nye fortolkninger af langfredagens begivenhederne, og de understøtter malerierne - alt sammen komponeret til lejligheden af Sct. Nicolai kirkes egen organist.

Der er således noget både for øjet og for øret i denne event - som henvender sig både til musikinteresserede, kunstinteresserede og kirkeinteresserede.

 

Nyheder: tore_og_jesper.jpgDe medvirkende er:

JESPER BUHL -

der er uddannet sanger på Det Fynske Musikkonservatorium.

Jesper Buhls glansrolle har - ifølge Søren Schauser fra Berlingske Tidende - været

”Eight Songs for a Mad King” af Peter Maxwell Davies. Denne påstand understøttes af det faktum, at komponisten selv tildelte Buhl titelrollen ved opførelsen på komponistens 70 års fødselsdag.

De seneste 9 år har Jesper Buhl haft sit virke som succesrig chef for Den Fynske Opera. Chefstillingen har dog ikke frarøvet danskerne muligheden for at høre Jesper Buhls dybe baryton og farverige personlighed - her og der og alle vegne.

TORE BJØRN LARSEN -

der udover at være kirkens organist er uddannet komponist fra solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København med Hans Abrahamsen som lærer. Solistklassen afsluttedes med debutkoncert i november 2000, hvor Alle Helgens-oratoriet ”bound to nowhere” opførtes i hhv. Fåborg kirke, Sct. Hans kirke i Odense og Helligåndskirken på Strøget i København.

 

Seneste større værk fra Tores hånd var uropførelsen af ”Book of Twelve”,

 - en samling af 12 præludier og 12 fugaer for orgel samt 3 spektakulære korværker

ved indvielsen af Sct. Nicolai kirkes nye orgel i Svendborg i maj 2016.

 

Der er gratis adgang og koncerten varer ca. en time.

Har man ikke mulighed for at overvære koncerten, kan man besigtige malerierne i løbet af lørdagen og søndagen i kirkens åbningstid, da de hér vil være opstillet i kirkens sideskibe.

Har reformationen sat spor i Svendborg provstis kirker?

Kender du din kirkes historie?

Eller vil du gerne lære den at kende?

 

I forbindelse med fejringen af 500-året for refomationen nedsætter Svendborg provsti en studiegruppe, der har til formål at kortlægge, hvilke spor reformationen har sat i vores kirker.

 

Studiegruppen er for dem, der gerne vil dykke ned i deres egen kirkes historie. Vi hjælper hinanden med at finde kildetekster og historiske oplysninger. En stor del vil være også selv nysgerrigt at gå på jagt efter sin kirkes historie.

 

Hvad betyder det, at Thurø Kirke har provstiets eneste prædikestol fra førreformatorisk tid?

Hvad betyder det, at Brudager Kirke har beholdt en altertavle, hvor Gud Fader og Gud Søn står mellem to helgeninder?

Har det haft betydning for Skårup Kirke, at den mistede indtægt, da et pavebrev fra 1319 om, at den der gav til kirken her, kunne fritages fra kirkebod?

Hvad betyder det, at Hesselager Kirke har gavle som Melanchtons hus i Wittenberg havde det?

 

Studiegruppen skal i samarbejde forsøge at kortlægge, om der er spor fra reformationen i vores kirker.

Det hele skal munde ud i en turistfolder, der kan bruges til at følge sporene rundt på egnen her.

 

Vil du gerne være med?

 

Henvendelse til sognepræst ved Fredens Kirke Lotte Boas, logb@km.dk

 

Oplys:  Navn, adresse, sogn - samt: 

Hvornår på dagen ser du helst en studiegruppe mødes: formiddag, over middag, eftermiddag, aften.

Lørdagskoncerter

Nyheder: orglet_i_sct_nicolai_kirke_svendborg.jpgLANG LØRDAG - KORT KONCERT

 

2017 bliver 15. år med lørdagskonceter, hvor der fortsat vil være en halv times middagskoncert i Sct. Nicolai Kirke fra kl. 11.30 til kl. ca. 12.00 den første lørdag i hver måned hele året rundt.

 

Som udgangspunkt er det kirkens organist, der spiller, men gæster forekommer, solister såvel som ensembler.

 

Du er velkommen til at komme et bidrag i kirkebøssen til hjælp til "Barnets Blå Hus"/Mødrerådgivningen her i Svendborg.

 

Der er fri adgang og alle er velkomne til en kort musikalsk stund før eller efter weekendens indkøb!

 

Se årsoversigten for 2017 ved at klikke her ...

Ja, jeg tror på opstandelsen!

Ja, jeg tror på opstandelsen!Nyheder: opstandelse.jpg

 

For uden opstandelsesbudskabet og mennesker, der tog det til sig og bragte det videre, ja så havde der ikke været nogen kirke i dag.

 

Sognepræst Mette Jørgensen har skrevet en klumme.

 

Klik her for at læse den

Sorggrupper på Sydfyn

Nyheder: sorggrupper.jpg

"Når jeg synger min klagesang for dig, er det for at du skal høre min sorg, det er ikke en stil, du skal rette i."

Benny Andersen


Alle sogne i Svendborg provsti står bag tilbuddet om at kunne deltage i en sorggruppe.


Tilbuddet er for alle voksne, der føler et behov for at dele deres sorg med andre, der er i en lignende situation.

 

Klik her for at læse mere

Lysglobe i Sct Nicolai kirke

"- Og der blev lys"Nyheder: globe.jpg


Sct Nicolai kirke har fået en lysglobe.

Vi følger dermed både med tiden, og holder fast i ældgamle traditioner.

 

Vi har valgt en model i smedejern og messing, der passer ind i vores smukke gamle kirke.

 

Menighedsrådet opfordrer til, at man benytter lejligheden til at komme ind i kirken, tænde et lys og sætte sig ned et øjeblik i stilhed - en lille pause fra den ofte travle hverdag, lige udenfor kirkedøren.

 

Klik her for at læse mere

Bogen om Sct Nicolai Kirke

Et tilbud du ikke har råd til at sige nej tilNyheder: bogen.jpg


Er Sct Nicolai kirke den kirke, der er skrevet mest om i Danmark?


I 2008 udgav Svendborg museum den store smukke bog om kirken, som er redigeret af lektor, dr. scient. Kaare Lund Rasmussen.

 

Bogen kan nu købes på kirkekontoret for den uhørt lave pris af 50 kr.Sct. Nicolai Cantori & Nicoline
Kirkekalenderen
<< Marts 2017 >>
Ma Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Læs Kirkebladet

Sct. Nicolai Kirke
Åben hver dag kl. 9-16
Læs ...
Den gode Historie